Політика конфіденційності

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (GDPR)

Правила захисту фізичних осіб при обробці їхніх персональних даних та правила, що стосуються вільного переміщення персональних даних, викладені в Регламенті (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільне переміщення таких даних (далі також "GDPR") у поєднанні з Законом № 18/2018 Зб. про захист персональних даних та про внесення змін і доповнень до деяких законів, зі змінами (далі також "Закон про захист персональних даних").

 У розумінні GDPR, суб'єкт даних - це ідентифікована або ідентифікована фізична особа, тобто особа, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за допомогою ідентифікатора, такого як ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, онлайн-ідентифікатор, або за допомогою одного чи більше факторів, характерних для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної ідентичності цієї фізичної особи; а персональні дані - це будь-яка інформація, що стосується суб'єкта даних.

A. ОПЕРАТОР ТА КОНТАКТНІ ДАНІ ОПЕРАТОРА 

Веб-сайт www.penzionpalenica.eu працює під управлінням
GULDAN, spol. s r.o.
Штаб-квартира: Hlavná 69, 900 27 Bernolákovo
IČO: 35 738 774
зареєстровано в Комерційному реєстрі Окружного суду Братислави I, секція Sro, вкладка №16561/B.

e-mail: penzionpalenica@penzionpalenica.eu
телефонний контакт: +421 917 414 158

B. ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА

Особа, відповідальна за захист персональних даних, які обробляє GULDAN, spol. s r.o., відповість на будь-які питання, які у вас можуть виникнути щодо обробки ваших персональних даних. Ви можете зв'язатися з відповідальною особою, використовуючи наступні контактні дані:
•   адресу електронної пошти: penzionpalenica@penzionpalenica.eu
•   адреса юридичної адреси компанії: GULDAN, spol. s r.o., Hlavná 69, 900 27 Bernolákovo (будь ласка, вкажіть на конверті "GDPR - відповідальна особа“).

C. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Контролер обробляє та зберігає персональні дані суб'єктів даних лише протягом часу, необхідного для виконання мети їх обробки, через уповноважених осіб, які обробляють їх згідно з інструкціями контролера та відповідно до політики безпеки контролера та чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

При виконанні договору компанія GULDAN, spol. s r.o. має статус контролера в розумінні Загального регламенту про захист даних та Закону про захист персональних даних і несе повну відповідальність за відповідність обробки персональних даних суб'єкта даних вимогам Загального регламенту про захист даних та Закону про захист персональних даних.

D. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ МИ ОБРОБЛЯЄМО

GULDAN, spol. s r.o. обробляє тільки такі персональні дані, на основі яких вона може забезпечити і надати виконання з професійною ретельністю, обсяг таких персональних даних визначається відповідно до цілей обробки персональних даних. 

GULDAN, spol. s r.o. обробляє персональні дані за допомогою автоматизованих і неавтоматизованих засобів обробки. Автоматизована обробка персональних даних здійснюється за допомогою призначених для цього захищених пристроїв. 

Персональні дані зберігаються в резервних копіях. Персональні дані будуть повністю видалені з резервного сховища, як тільки це стане можливим відповідно до правил резервного копіювання. Персональні дані, що зберігаються в резервних сховищах, використовуються для запобігання інцидентам безпеки, зокрема, порушенням доступності даних в результаті інциденту безпеки. Контролер забезпечує резервне копіювання даних відповідно до вимог безпеки Регламенту та Закону про захист даних.

Якщо правовою основою для обробки персональних даних є закон, надання персональних даних є вимогою закону. Суб'єкт даних зобов'язаний надати персональні дані, інакше належне виконання обов'язків контролера згідно з відповідними загальнообов'язковими правовими нормами є неможливим. 

Якщо правовою підставою для обробки персональних даних є законний інтерес, який переслідує контролер або третя особа, мета обробки визначається шляхом зазначення того, в чому полягає законний інтерес. 

GULDAN, spol. s r.o. обробляє персональні дані в необхідному обсязі, при цьому більшість дій з обробки обґрунтовується тим, що персональні дані необхідні для надання запитуваного виконання або послуг, пов'язані з наданням виконання або послуг, обробка необхідна для виконання законних вимог контролера або GULDAN, spol. s r.o. покладається на законний інтерес в обробці.

GULDAN, spol. s r.o. обробляє персональні дані в основному в маркетингових цілях у вигляді надсилання інформації про новини або надсилання іншої корисної інформації, пов'язаної зі сферою діяльності оператора, у разі попередньої згоди суб'єкта даних, з метою організації та оцінки конкурсів, з метою ведення бухгалтерського обліку, з метою обробки запитів суб'єкта даних.

Персональні дані обробляються автоматизованими та неавтоматизованими засобами обробки в інформаційних системах, які захищені та забезпечені згідно з відповідними стандартами безпеки та правовими нормами у сфері захисту персональних даних, у зв'язку з тим, що персональні дані необхідні для надання запитуваного виконання або послуг, пов'язані з наданням виконання або послуг, їх обробка необхідна для виконання законних вимог контролера, або компанія GULDAN, spol. s r.o. покладається на законний інтерес в даній обробці.

GULDAN, spol. s r.o. використовує адекватні та відповідні технічні та організаційні заходи безпеки для захисту персональних даних від несанкціонованого або випадкового розголошення третім особам.

Передача в треті країни: дані не підлягають передачі в інші країни.

D.I. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З МЕТОЮ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ АБО ПОСЛУГ

Для здійснення ділових відносин нам необхідно обробити певні персональні дані суб'єкта даних, які необхідні для укладення договору, поставки товарів або послуг, здійснення платежу, виконання договірних зобов'язань, пов'язаних, зокрема, з реалізацією гарантійних прав, претензій тощо (правова підстава: ст. 6(1)(b) Регламенту GDPR). Персональні дані обробляються до досягнення початкової мети їхньої обробки, в тому числі до закінчення строків зберігання, встановлених окремими нормативними актами (наприклад, §35 (3) Закону № 431/2002 "Про бухгалтерський облік").Правова підстава: особи відповідно до ст. 6 ч. 1 п. b) Загального регламенту захисту даних, ст. 13 ч. 1 п. b) Закону № 18/2018 Зб. зак. зак., обробка необхідна для укладення договору
Законний інтерес: контролер може використовувати персональні дані для обробки, пов'язаної з законними інтересами контролера, зокрема, пов'язаними з маркетинговою діяльністю
Категорії персональних даних: ім'я, прізвище, адреса, телефон, електронна пошта
Термін зберігання: 10 років

D.II. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЦІЛЕЙ

Якщо вас цікавлять новини про трансляції, музику та фільми, а також наші послуги чи події, ви можете підписатися на нашу розсилку, що дає вам як суб'єкту персональних даних згоду на інформування вас електронною поштою. Ваші персональні дані будуть оброблятися до тих пір, поки ви не відкличете свою згоду, що ви можете зробити в будь-який час.
Правова підстава: згода суб'єкта даних відповідно до ст. 6 ч. 1 п. "а" Загального регламенту захисту даних, ст. 13 ч. 1 п. "а" Закону № 18/2018 Зб. зак.
Законний інтерес: контролер може використовувати персональні дані для обробки, пов'язаної з законними інтересами мовника, пов'язаними з мовленням та маркетинговою діяльністю, наприклад, профілюванням користувачів на основі статистичних даних з інформаційного бюлетеня
Категорії персональних даних: ім'я, прізвище, електронна пошта
Термін зберігання: 5 років

D.III. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ З МЕТОЮ УЧАСТІ В РЕКЛАМНИХ ТА ПРОМОЦІЙНИХ КОНКУРСАХ

Правова основа: відповідно до ст. 6 ч. 1 п. (b), (c) Загального регламенту захисту даних, ст. 13 ч. 1 п. (b), (c) Закону № 18/2018 Зб. зак. обробка необхідна для укладення договору та виконання юридичних зобов'язань, пов'язаних із врученням призу.
Законний інтерес: контролер може використовувати персональні дані для обробки, пов'язаної з законними інтересами контролера, зокрема, пов'язаними з участю в трансляції та пов'язаною з нею маркетинговою інформацією
Категорії персональних даних: профіль у соціальній мережі, електронна пошта, ім'я, прізвище, адреса проживання, номер телефону, необхідний для зв'язку з переможцем, а також дата народження, ідентифікаційний номер, номер рахунку та інші дані, необхідні для ідентифікації особи та/або для вручення призу згідно з положенням про конкурс відповідного конкурсу або згідно з умовами конкурсу, зазначеними в запрошенні до участі в конкурсі/грі
Термін зберігання: до закінчення конкурсу та 1 календарний місяць після закінчення конкурсу, а для переможців протягом 10 років

D.IV. СКАРГИ

Ви можете подати скаргу особисто, електронною поштою або поштою. У всіх випадках ми попросимо вас надати необхідні персональні дані, необхідні для обробки скарги, і зв'язатися з вами, якщо це буде необхідно у зв'язку зі скаргою. Термін обробки персональних даних становить максимум 1 рік після завершення процедури розгляду скарги.
Правова підстава: особи відповідно до ст. 6 ч. 1 п. b) Загального регламенту захисту даних, ст. 13 ч. 1 п. b) Закону № 18/2018 Зб. зак.
Законний інтерес: контролер може використовувати персональні дані для обробки, пов'язаної з законними інтересами контролера, зокрема, пов'язаними з маркетинговою діяльністю
Категорії персональних даних: ім'я, прізвище, адреса, телефон, електронна пошта
Термін зберігання: 10 років

E. КАТЕГОРІЇ БЕНЕФІЦІАРІВ

Крім контролера, одержувачами персональних даних, які обробляє контролер, є постачальники та партнери контролера, зокрема постачальники серверних та програмних послуг, постачальники послуг доставки, постачальники бухгалтерських та юридичних послуг, постачальники системної підтримки, наглядові органи (наприклад, Управління з питань захисту персональних даних Словацької Республіки, Словацька торгова інспекція та інші), органи державного або громадського управління, компетентні суди, юридичні фірми, що займаються забезпеченням виконання вимог або здійсненням прав, тощо. Дані не підлягають передачі в інші країни.

F. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Контролер обробляє та зберігає персональні дані суб'єктів даних у паперовій формі, а також в електронній формі в інформаційних системах, що використовуються контролером при здійсненні своєї господарської діяльності, протягом строку, необхідного для виконання визначених цілей обробки персональних даних. Після закінчення цього терміну персональні дані будуть видалені. GULDAN, spol. s r.o. зберігає та захищає персональні дані протягом періоду часу, визначеного чинним законодавством.

Якщо контролер також обробляє та зберігає персональні дані суб'єктів даних на підставі згоди, суб'єкт даних має право в будь-який час відкликати цю згоду на обробку персональних даних. Відкликання згоди не впливає на законність обробки персональних даних, яка здійснювалася на підставі згоди до її відкликання. Суб'єкт даних може відкликати надану згоду в той самий спосіб, в який вона була надана, тобто в письмовій формі.

G. ДЖЕРЕЛО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані, отримані контролером, надходять від фізичних або юридичних осіб, які надали контролеру свої персональні дані та надали згоду на їх обробку, та/або які перебувають у договірних або трудових відносинах з контролером.

H. ПОЛІТИКА ВИРОБНИЦТВА КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ

Сайт оператора не використовує ні тимчасові, ні постійні файли cookie.
АБО
Веб-сайт оператора використовує як тимчасові, так і постійні файли cookie з метою оптимального створення і постійного вдосконалення послуг оператора, їх адаптації до інтересів і потреб осіб, а також поліпшення їх структури і змісту. Файли cookie - це невеликі текстові файли, які можуть надсилатися вашому браузеру під час відвідування веб-сайту і зберігатися на вашому пристрої (комп'ютері або іншому пристрої з доступом до Інтернету, наприклад, смартфоні або планшеті). Використовуючи веб-сайт оператора, особа погоджується на використання файлів cookie відповідно до налаштувань браузера. Якщо особа відвідує веб-сайт оператора і в браузері увімкнено прийом файлів cookie, це вважається прийняттям умов оператора щодо використання файлів cookie. Інструкції про те, як змінити файли cookie, відповідають інструкціям у довідці кожного браузера.

Ми використовуємо наступні файли cookie:
Google Analytics

Використання файлів cookie не порушує Закон про захист персональних даних, оскільки оператор не збирає персональні дані і не надає їх посередникам або третім особам. 

Якщо ви не бажаєте, щоб наш веб-сайт зберігав файли cookie у вашому браузері, ви можете змінити це налаштування безпосередньо у вашому браузері. Інструкції про те, як змінити файли cookie, можна знайти в опції "допомога" кожного браузера. Якщо ви використовуєте кілька пристроїв, ви повинні зробити вибір щодо використання файлів cookie на кожному з них.

Під час використання нашого веб-сайту деякі наші партнери також можуть використовувати файли cookie, які є персоналізованими. Однак вони не можуть цього робити без вашої згоди. Якщо ви вже надали їм таку згоду і хочете її змінити, ви можете зробити це, зв'язавшись з ними безпосередньо, наприклад, через їхній сайт. Список партнерів нашого сайту: Google Analytics / Google AdSense / Google AdMob / Google DoubleClick for Publishers / Google Firebase / Facebook / Meta / Mailgun / Youtube / Vimeo / Soundcloud / Spotify / Flickr / Twitter / Instagram / Webglobe / Vidoomy / AdsWizz / Plista / Mailchimp

I. ПРАВА СУБ'ЄКТА ДАНИХ

Суб'єкт даних має право на доступ, виправлення або видалення (так зване "право на забуття") своїх персональних даних, обмеження їх обробки, якщо інше не передбачено спеціальним законом. Суб'єкт даних має право на перенесення наданих ним персональних даних іншій третій особі на вибір суб'єкта даних. Однак право на перенесення стосується лише тих персональних даних, які ми отримали від суб'єкта даних на підставі згоди або на підставі договору, стороною якого є суб'єкт даних. Суб'єкт даних має право заперечувати проти обробки своїх персональних даних, якщо обробка ґрунтується на нашому законному інтересі. 

Суб'єкт даних має право в будь-який час і без пояснення причин відкликати свою згоду на окремі види обробки. 

Суб'єкт даних має право подати скаргу до наглядового органу з питань захисту персональних даних, яким є Управління з питань захисту персональних даних, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; номер телефону: +421 /2/ 3231 3214; електронна пошта: statny.dozor@pdp.gov.sk.